Pose d'une mézouza

Prière au moment de la pose:

Barou’h Ata A-do-naï Elo-hénou Mélé’h Haolam Achère Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou Likboa Mézouza.

Béni sois-Tu Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous as sanctifiés par Ses Commandements et nous as ordonné de fixer une Mézouza.

Si l’on pose plus d’une Mézouza en même temps, on ne dira qu’une bénédiction.

La Mézouza doit être fixé:

En position inclinée la partie supérieure vers l'intérieur de la pièce.

A droite de la porte dans le sens de l'entrée.

En bas du tiers supérieur de la hauteur de la porte

Sur l'encadrement extérieur de la porte

 

Bénédictions du matin

Le matin au réveil on dit la louange suivante:
même si on ne s’est pa encore lavé les mains:

Mode (la femme dit Moda) ani léfanékha
mélèkh Hai véka-yam ché-éHézar-ta bi nichmati béHémla. Raba
émounatékha:

Avant l’ablution du matin on veillera a ne rien toucher de ses mains aucun de ses
membres ni aucun vétemnent. Pour l’ablution du matin on fait ainsi:
A l’aide d’un Kéli, on verse une mnesure sur la main droite, puis sur la main gauche.
On procède ainsi trois fois de suite, de sorte que chaque main aura été arrosée en alternance trois fois. L’ablution porte sur les doigts jusqu’à (a premiere phalange. On passera ses doigts encore humides sur ses yeux. Si les yeux sont sales, il sera permis de les laver avec trés peu d’eau. Après s’être habillé on dira les bénédictions du matin. Après s’être lavé les mains et avant de les essuyer on les élèvent, et on dit:

Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélèkh a-Olam
achèr kidéchanou bémits-votav vétsi-vanou al nétilat
yadaim:
– Chaque fois qu’on satisfait a ses besoins
et après s’être lavé et essuyé les mains, on dira:

Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélèkh a-Olam
achér yatsar èt a-adam békhokhma. Ouvara vo nékavim nékavim.
H’aloulim Haloulim. Galoui’ vé-yadoua lifné khissé khévodékha ché-
im yissatèm eHad mé-èm o im yipataH’ eHad méhém ey éfchar lé-
it-ka-yèm afilou cha-â eH’at. Baroukh ata Ado-nay rofé khol bassar
oumafli la-hassot:.

Eloay (on marque un temps d’arrêt), néchama
chénatata bi téora. Ata vérata. Ata yétsarta. Ata néfaH’ta bi. Vé-ata
méchaméra békirbi. Vé-ata atid litéla miméni. Oul-aH’azira bi lé-atid
lavo. Kol zémane ché-anéchama vékirbi mode ani léfanékha
Ado-nay ’ éloai vélo-é avotai cheata ou ribone kol ama-assim. Adone kol
anéchamot. Barouh ata Ado-nay amaHazir néchamot lif-garim
métim:

Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélèkh a-Olam
anotén lassékh-vi bina lav-Hine ben yom ouvén lay1a
Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélèkh a-Olam pokéaH’ Ivrim
Baroukh ata Ado-nay elo-énou mélékh a-Olam matir assourim
Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélékh a-Olam zokéf kéfoufim
Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélèkh a-Olam malbich öroumim
Baroukh ata Ado-nay élo-énou melekh a-Olam anotén la-ya-êf koaH’:
Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélèkh a-Olam roka a-arèts al amaym:
Baroukh ata Ado-nay elo-enou mélèkh a-Olam amékhine mits-ade
gavere
Baroukh ata Ado-nay elo-enou melekh a olam cheassa ly kol tsarhay
Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélèkh a-Olam ozèr israel bigvoura
Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélèkh a-Olam Otèr Israel bétif-ara
Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélékh a-Olam chélo Ossani goy

(les Femmes disent : Baroukh ata Ado-nay élo-ënou mélèkh a-ôlam chélo âssani go-ya:)

Baroukh ata Ado-nay elo-enou mélèkh a-Olam chélo assani avéd.

(Les Femmes disent : Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélèkh a-ôlam chélo assani chifH’a:)

Baroukh ata Ado-nay élo-énou melekh a-Olam chélo Ossani icha

(Les Femmes disent : Baroukh ata adonay elo enou melehr aolam ché-assani kir-t.sono:)

Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélékh a-Olam ama-avir H’evle
chéna mé-ênai nou out-nouma me-af-apenou
Vy-i ratsone mléfanékha Ado-nay
éloenou veloe avotenou chétargilénou bétoratékha. Vétad-bikénou
bémitsvotékha. ve-al tévi-éni lidé Hrate. Vélo lidé âverha. Vélo lidé
nissa-yone. Vélo lidé viza-yone. Vétar-Hikénou mi-yétsèr ara, Vétad-
bikénou béyétsèr atov outenenou le a ava le rhene oul-H’éssèd oul-raHamim be-
ênékha ouv-ené khol roenou. Végamlénou H’assadim tovim. Baroukh ata
Ado-nay gomèl Hassadim tovim le-amo Israel:
Ye-i ratsone miléfanékha Ado-nay
élo-énou véloé avotenou chétatsilénou a-yom ouv-khol yom va-yom me-
azé fanim.Me-adam ra, me icha raha, Mi-yétsèr rah,
MéHavér ra. Michakhén ra, Mipéga ra, Mé-a-yine ara.
Oumilachone ara.Mimalchinoute mehedoute chekere
miss neate Abire iote, mealila mimita mechouna.
Mehrolaym raym mimikerim raym
Midine kaché. Oumiba-al dine kaché. Ben chou-
ben berit. Ouvèn ché-éno ben berit, oumedina chel gueynam
Baroukh ata Ado-nay élo-énou mélèkh a-Olam
achér kidéchanou bémits-votav vétsivanou Al divré tora:
Véa-ârèv na Ado-nay élo-énou
et divré torate-kha béfinou ouv-fifi-yot Omékha bet israel. Véni-yé
anaH ‘nou vêtsé-étsaénou vétsé-étsaé tsé-étsaénou
koulanou yod-ê chémékha vélom-dé torate-kha
lichma.
Baroukh ata Ado-nay am-lamed tora lé-Omo israel:
Baroukh ata Ado-nay élo-énou rnelekh a-Olam acher baH’ar banou mikol a-
amim vénatane lanou èt torato.
Baroukh ata Ado-nay notén atora:

Vay-dabér Ado-nay èl moché lémor:
Dabèr èl a-arone vé-èl banav lémor ko tévar-khou èt
béné israel. Amor la-em: Yévarèkhekha Ado-nay vé-yich-
mérékha: Ya-èr Ado-nay . Panav élékha viH’ounéka:
Yissa Ado-nay . Panav élékha vé-yassèm lékha chalom:
Vé-ssamou èt chémi âl béné israel. Va-ani avar-khèm:

Bénédiction pour le Talith:

 

Baroukh ata Ado-nay élo-hénou mélekh haolam acher
kiddéchanou bémitsvotav vétsivanou léhithatef betsitsith

Bénédiction pour les Téphiline:

Pour le bras:
Baroukh ata Ado-nay élo-hénou mélekh haolam acher
kiddéchanou bémitsvotav vétsivanou Iéhanyah téphiline.
Pour la tête:
Baroukh ata Ado-nay élo-hénou mélekh haolam acher
kiddéchanou bémitsvotav vétsivanou al mitsvat téphiline

 

Achré

     Achré yoch-vé vétékha.

         Od yéalelou-kha séla: Achré a-am chéka-kha lo. Achré
         a-am ché-Ado-nay  élo-av:

         145  Té-ila lédavid aromim-kha
         élo-ai amélèkh. Va-avar-kha chim-kha lé-Olam va-ed:
         Békhol yom avar-khéka. Va-aalela chim-kha lé-Olam
         va-ed: Gadol adonay oum-oulal mé-od. Vélig-doulato
         en Hékèr: Dor lédor yéchabaH’ ma-Ossékha. Oug-
         vourotékha yagidou: Adar kévod odékha. Védivré niflé-
         otékha assiHa: Vé-ëzouz nor-otékha yomérou. Oug-
         doulat-kha assapéréna: Zékhèr rav touv-kha yabi-oU.
         Vétsid-kat-kha yéranénou: Ha noun véraHoum adonay.
         Erèkh apa-yim oug-dol Hassèd: Tov Ado-nay  lakol.
         VéraH’amav al kol ma-assav: Yodoukha adonay kol ma-
         össékha. Va-Hassidékha yévare-khou-kha: Kévod mal-
         khout-kha yomérou. Oug-vourotekha yédabérou: Lé-
         odi-a livné a-adam gévourotav. Oukh-vod adar
         malkhouto: Malkhout-kha malkhout kol Olamim. Oumèm-
         chaltékha békhol dor vador: Somèkh adonay lékhol
         anoflim. Vézokèf lékhol akéfoufim: Ené khol élékha
         yéssabérou. Véata notén la-em èt akhlam be-Ito:
         (En disant ce verset. on doit penser avec ferveur, que l’Eternel
            accorde a chacun sa Parnassa)
    
Potéa’H èt yadékha. Oumassbi-â lékhol Hay
         ratsone:
         Tsadik Ado-nay békhol dérakhav. VéHassid
         békhol ma-assayv: Karov adonay lékhol kor-av. Lèkhol
         achèr yikra-ou-ou ve-emet: Retsone yéré-av ya-asse.
         Vé-èt chav-atam yichmâ véyochi-ëm: Chomèr Ado-nay 
         èt kol o-avav. Ve-et kol ar-ch-Im yach-mid: Te-ilat
         Ado-nay  yédabèr pi. Vivarèkh kol bassar chèm kod-cho
         lé-Olam va-ed: Va-anaHnou nevarekh ya me-ata ve-
         ad Olam alelou-ya

 

 

 

Chéma Israël:

On porte la main droite sur les yeux et on dit:

Chema Israel Ado-nai éloénou Ado-nai e’Hade:

(A voix basse)
Baroukh chem kévode malkhouto léolam vaéde:
Vea avta ete Ado-nay eloekha bekhol levavkha ouv khol nafchekha
ouv khol meodekha : Veayou adevarim aele acher anokhi metsavekha
ayom el levavekha Vechinane tam levandkha vedibarta bam bechiv
tekha bevetekha ouv lekhtdkha vaderekh ouv chokhbekha ouv koumekha:
Ouk chartam leote al yadekha :
(on embrasse le Tefilin du bras)
veayou letotafote ben enekha:
(on embrasse le Tefilin de la tete)
Oukhtavtam al mezouzote betekha ouvicharekha:
Veaya im chamoa tichmeou al mitsvotai acher anokhi metsave et khem ayom
leaava et Ado-nay eloekhem oul ovdo bekhol levav khem ouv khol nafchekhem :
Venatati metar artsekhem be ito yore oumalkoch veassafta deganekha vetiroch
kha veits arekha : Venatati essav bessade kha livem tekha veakhalta vessava ta :
Icham rou lakhem pen yifte levav khem vessartem vahvade tem elo im aH’erim
ye ichtaH’ avitèm laèm : VéH’ ara
(On baisse la voix jusqu’a “a! aarets atova”)
af adonai bakhem vehatsar et achamaim veto yi-ye matar veaadama lo titen et yevoula
va avade tem me era meal aarets atova /////
acher Ado-nay noten lakhern :
Vessam tem et devarai ele levav khem veal nafchekhem oukchartem otam leote
al yade khem
(on embrasse la Téfila du bras)
veayou letotafote ben enekhem
(on embrasse la Tefila de la tete)
Ve limade tem otam èt benékhém ledaber bam béchivtékha bévétékha ouv
lekkhtekha vadérèkh ouv chokhbékha ouv kournékha:
Oukhtavtarn al mézouzote bétékha ou vichãrékha : Léma âne yirbou yémékhèm
vime vénékhèm al a adama acher nichba adonai Ia avotékhèm latet laèm
kirmé achamaim al a arets:
Vayomèr Ado-nay èl moché lemor : Daber èl béné israel véamarta ale em véâssou laèm
tsitsite
(on embrasse les Tsitsit)
al kane fé vigdéem lédorotam vénate nou al tsitsite
(on embrasse les Tsitsit)
akanaf petil tekhelete : Veaya Iakhem letsitsite
(on embrasse les Tsitsit)
our item oto ouz khartem et kol mitsvote adonai vaassitem otam velo tatourou
aH’are levavkhem veaH’are enekhem acher atem zonim aH’ are em :
Léma âne tizkérou va âssitèm et kol mitsvotai vi yitèm kédochim leloékhèm :
Ani Ado-nay eloekhem achèr otséti étkhèm mé-érèts mitsraim li yote lakhèm lélo im
ani Ado-nay éloékhèm:
L’officiant répète a haute voix:
Ado-nay eloekhem emet.
Traduction du Chema

Couvrez vos yeux avec votre main droite et dites :

Écoute Israël, l’Éternel est notre D.ieu, l’Éternel est Un.

Récitez le verset suivant à voix basse :

Béni soit le nom de la gloire de Sa royauté à tout jamais.

Et tu aimeras l’Éternel ton D.ieu de tout ton coeur, de toute ton âme, avec tout ton pouvoir. Que les paroles que Je t’adresse aujourd’hui soient sur ton coeur. Tu les enseigneras à tes fils, tu en parleras assis dans ta maison, en marchant sur le chemin ton coucher et à ton lever. Tu les attacheras en signe sur ta main et elles seront comme fronteaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et à tes portes.

Et ce sera, si vous écoutez bien Mes commandements que Je vous ordonne aujourd’hui, d’aimer l’Éternel votre D.ieu et le servir de tout votre coeur et de toute votre âme. Je donnerai la pluie de votre terre en son temps, averse d’automne et ondée printemps, et tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. Je donnerai l’herbe dans ton champ pour ton bétail, tu mangeras et tu seras rassasié. Gardez-vous de laisser séduire votre coeur, de vous écarter et de séduire d’autres dieux, de vous prosterner devant eux. La colère de l’Éternel s’enflammerait contre vous. Il fermerait les cieux, il n ‘ y aurait plus de pluie et la terre ne donnerait plus sa récolte, et vous disparaîtriez bientôt du bon pays que D.ieu vous donne. Mettez ces paroles que Je vous énonce, dans votre coeur et dans votre âme, attachez-les comme signe à votre main et qu’elles soient en fronteau entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos fils, pour vous en entretenir assis dans votre maison, en marchant sur le chemin, en se couchant et en se levant. Tu l’écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes afin que se multiplient vos jours et ceux de vos enfants sur la terre que D.ieu à juré à vos pères de leur donner, comme les jours des cieux sur la terre.

L’Éternel parla à Moïse en ces termes : Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur de se faire des franges aux coins de leurs vêtements, dans toutes leurs générations, et d’ajouter à la frange de chaque coin un cordon d’azur. Cela formera pour vous des franges dont la vue vous rappellera tous les commandements de l’Éternel, afin que vous les exécutiez et ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux, qui vous entraînent à l’infidélité. Vous vous rappellerez ainsi et vous accomplirez tous mes commandements, et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l’Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d’Égypte pour devenir votre Dieu ; Je suis moi, l’Éternel, je suis votre Dieu !

Amidah:

On fait trois pas en arrière puis en avant et on dit:
Ado-naï sefatay tifta’h oufi yagid tehilatékha:

Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hènou ve-Elo-hèi avoténou Elo-hèi Avraham Elo-hèi Its’hak ve Elo-hèi Yaacov, haè-l hagadol hagibor vehanora, El elyone, gomèl ‘hassadim tovim, koné hakol, vezokhèr ‘hasdé avote, oumévi goèl livné venéhèm lemaan chemo beahava,
Mélèkh ozèr oumochia oumagèn, Baroukh Ata Ado-naï, magèn Avraham

Ata gibor leolam Ado-naï, me’hayé métim Ata, rav lehochia, morid hatal, mekhalkèl ‘haim be’héssèd me’hayé métim bera’hamim rabim, somèkh noflim, verofé ‘holim, oumatir assourim, oumekayèm émounato lichéné afar, mi khamokha baal gevourote, oumi domé lakh, Mélèkh mémite oume’hayé oumatsmia’h yechoua, venéémane Ata leha’hayote métim, Baroukh Ata Ado-naï, me’hayé hamétim.

Lire la suite

Ata kadoch vechimekha kadoch oukedochim bekhol yom yehaleloukha séla,
Baroukh Ata Ado-naï, haEl Hakadoch.
Ata ‘honèn leadam daate oumelamèd léénoch bina ‘honénou mé-itekha ‘hokhma bina vadaat, Baroukh Ata Ado-naï, ‘honèn hadaate.

Hachivénou avinou letoratékha vekarevénou malkénou laavodatékha, veha’hazirénou bitechouva cheléma lefanékha, Baroukh Ata Ado-naï, harotsé bitechouva.
Sela’h lanou avinou ki ‘hatanou, me’hol lanou malkénou ki fachanou, ki El tov ve-sala’h Ata, Baroukh Ata Ado-naï, ‘hanoun hamarbé lisloa’h.
Reé na beonyénou, veriva rivénou, ougealénou mehéra lemaan chemékha, ki El goèl ‘hazak Ata, Baroukh Ata Ado-naï, goèl Israël.

Refaénou Ado-naï venérafé, hochiénou venivachéa ki tehilaténou Ata, veaalé aroukha ourefoua cheléma lekhol makoténou, ki El Mélèkh néémane vera’hamane Ata, Baroukh Ata Ado-naï, rofé ‘holéi amo Israël.

Barèkh alénou Ado-naï Elo-hénou ète hachana hazote veète kol miné tevouata letova, vetèn berakha al pené haadama vessabéénou mitouvekha, ouvarèkh chenaténou kachanim hatovote livrakha, ki El tov oumétive Ata oumevarèkh hachanim, Baroukh Ata Ado-naï, mevarèkh hachanim.

Teka bechofar gadol le’hérouténou vessa nèsse lekabèts galouyoténou vekabetsénou ya’had méarba kanefote haarèts leartsénou, Baroukh Ata Ado-naï, mekabèts nid’hé amo Israël

Hachiva chofeténou kevarichona, veyoatsénou kevate’hila, vehassèr miménou yagone vaana’ha, oumelokh alénou Ata Ado-naï levadkha bera’hamim betsédek ouvemichpate, Baroukh Ata Ado-naï, Mélèkh ohèv Tsedaka oumichpat.

Velamalchinim al tehi Tikvah, vekhol haminim vekhol hazédim keréga yovédou, vekhol oyvé amekha mehéra yikarétou, oumalkhoute haricha mehéra teakère, outechabère, outemagère, vetakhnia, bimhéra beyaménou, Baroukh Ata Ado-naï, chovèr oyvim oumakhnia zédim.

Al hatsadikim veal ha’hassidim veal ziknéi amekha bèit Israël, veal pelétate bèit sofréhème, veal guéré hatsédek, vealénou, yéémou na ra’hamékha, Ado-naï Elo-hènou, vetène sakhar tov lekhol habot’him bechimkha bémète, vessim ‘hèlkénou imahèm, ouleolam lo névoch, ki bekha bata’hnou, Baroukh Ata Ado-naï, michan oumivta’h latsadikim.

Velirouchalaim irekha bera’hamim tachouv, vetichkone betokha, kaachèr dibarta, vekhissé David avdékha mehéra betokha takhine, ouvné otah bekarov beyaménou binyane olam, (à Min’ha de Ticha beAv, on rajoute “na’hem …”)
Baroukh Ata Ado-naï, boné yerouchalaim.

Ete tséma’h David avdékha mehéra tatsmia’h, vekarno taroum bichouatékha ki lichouatekha kivinou kol hayom, Baroukh Ata Ado-naï, matsmia’h kérèn yechoua.

Chema kolénou Ado-naï Elo-hénou, av hara’hamane, ra’hèm alénou, vekabèl bera’hamim ouveratsone ète tefilaténou, ki El choméa tefilote veta’hanounim Ata, oumilefanékha malkénou rékam al techivénou, ki Ata choméa tefilate kol pé, (A Min’ha des jours de jeune, on rajoute “anènou …”), Baroukh Ata Ado-naï, choméa tefila.

Retsé Ado-naï Elo-hènou beamkha Israël velitefilatam chéé, vehachèv haavoda lidvir bétékha, veiché Israël outefilatam beahava tekabèl beratsone, outehi leratson tamid avodate Israël amékha,
(Les jours de Roch ‘Hodech et demi fêtes, on intercale
Elo-hènou ve-Elo-hèi avoténou, yaalé ve-yavo veyagia, veyeraé veyeratsé veyichama, veyipaked veyizakher zikhronénou oufikdonénou, vezikhron avoténou, vezikhron machia’h ben David avdekha, vezikhron Yérouchalaïm ir kodchekha, vezikhron kol amekha Beith Israël lefanekha, lifletah, letovah, le’hen oule’hessed oulera’hamim, oule’haïm tovim oulechalom
A Roch ‘Hodech: beyom Roch ha’Hodech hazé,
A Pessa’h: beyom ‘hag hamatsot hazé,
A Souccot: beyom ‘hag hassouccot haze,
zakhrénou Ado-naï Elo’hènou bo letovah, oufokdénou vo livrakha, vehochiènou vo le’haïm tovim, oubidvar yéchoua vera’hamim, ‘hous ve’hanènou, vera’hem aleinou vehochiènou, ki eleikha eineinou, ki El Melekh ‘hanoun vera’houm Ata)
veté’hézéna éinéinou bechouvekha letsione bera’hamim, Baroukh Ata Ado-naï, hama’hazir chekhinato letsione.

Modim ana’hnou lakh, chaata hou Ado-naï Elo-hènou vé-Elo-hei avoténou leolam vaèd, tsour ‘hayénou, magèn ychénou Ata hou, ledor vador nodé lekha ounessapère tehilatekha, al ‘hayénou hamessourim beyadekha, veal nichmoténou hapekoudote lakh, veal nissékha chébekhol yom imanou, veal nifleotékha chébekhol ète, érèv vavokère vetsahoraim, hatov, ki lo khalou ra’hamékha, hamera’hèm, ki lo tamou ‘hassadékha, ki méolam kivinou lakh, veal koulam ytbarèkh veyitromam veyitnassé chimkha malkénou tamid leolam vaèd, vekhol ha’haim yodoukha séla, vyihalelou chimkha hagadol leolam ki tov, haEl yechouaténou véézraténou séla, haEl hatov, Baroukh Ata Ado-naï, hatov chimkha oulkha nahé lehodote.

Sim chalom, tova ouvrakha, ‘haim ‘hèn va’héssèd vera’hamim, alénou veal kol Israël amékha, barekhénou avinou koulanou keé’had beor panékha, ki beor panékha natata lanou Ado-naï Elo-hènou torate ‘haim veahavate ‘héssèd, outsdaka ouvrakha vera’hamim ve’haim vechalom, vetov beéinéikha levarèkh ète amekha Israël bekhol ète ouvekhol chaa bichlomékha, Baroukh Ata Ado-naï, hamevarèkh ète amo Israël bachalom.

Yhyou leratson imrei fi ve-hegion libi lefanekha Ado-naï tsouri ve-goali.

Elo’haï, netsor lechoni mera, ou ssefataï midaber mirmah, velimekallelaï nafchi tidom, ve-nafchi kaafar tihyéh, peta’h libi betoratekha, ou vemitsvotekha tirdof nafchi, vekhol ha’hochevim alaï raah meherah hafer atstam ve-kalkel ma’hchevotam. Yhiou kemots lifneï roua’h, oumalakh Ado-naï do’hé,. Lemaan ye’haletsoun yedidekha, hochia yeminekha vaaneni. Asséh lemaan chemekha, Asséh lemaan yeminekha, Asséh lemaan toratekha, Asséh lemaan kedouchatekha.
Yhyou leratson imrei fi ve-hegion libi lefanekha Ado-naï tsouri ve-goali.
Osséh chalom bimeromav hou yaasséh chalom aleinou, veal kol Israël, ve-imerou amen.
Yehi ratson milefanekha, Ado-naï Elo’hènou ve-Elo-hei avotènou, che-yibané beth hamikdach bimehera be-yamènou, veten ‘helkènou betoratèkha

Kadish Sepharade:

Yitgadal veyitkadach chemé raba(amen), bealma di vera khirouté,
         veyamlikh malkhouté, veyatsma’h pourkané vikarèv mechi’héh
      (amen), be’hayékhone ouveyomékhone ouve’hayé dekhol bet
         yisrael, baagala ouvizmane kariv veimrou amen.

         Yehe chemé raba mevarakh lealam ouleolmé almaya, yitbarakh
         veyichtaba’h veyitpaar veyitromam veyitnassé veyithadar veyitalé
         veyithalal chemé dekoudcha, berikh hou (amen). Leéla mm kol
         birkhata vechirata tichberata vené’hémata, daamirane bealma,
         veimrou amen.

      Ne se récite qu ‘au temple après une étude talmudique:
         Al yisrael veal rabanane veal talmidéhone veal kol talmidé
         tahuidéhone deyatvine veaskine beoralta kadichta di veatra
         hadene  vedi vekhol atar veatar, yehd lana oulehone oulekhone
         chelama ‘hina vé’hisda ve’hayé arikhé oumezoné revi’hé vera’hamd mine
         kodam Claha mare chemaya veara, veimrou amen.

         Yehé chelama raba mine chemaya ‘hayim vessava vichoua
         vené’hama vechézava ourfoua ougue’oula ousseli’ha vekhapara
         veréva’h vehatsala, lanou oulekhol amo Yisrael, veimrou amen.

         Ossé chalom bimromav hou bera’hamav yaasse chalom alénou veal
         kol amo yisrael veimrou amen.

Traduction du Kadish

Que le Nom sublime de l’Éternel soit élevé et exalté, en ce monde qu’Il a créé selon Sa volonté (, qu’Il accomplisse Sa délivrance et qu’Il permette la venue de Son Messie).

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et aux jours de tout Israël, et dites :

Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué à jamais.

Qu’Il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de bénédiction,

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de toutes les paroles de réconfort qui sont prononcés dans ce monde, et dites : Amèn.

Que les prières et les supplications de tout Israël soient exaucées par leur Père qui règne sur les cieux, et dites :
Amèn.

Que s’instaure une grande paix et que s’établisse une vie prospère pour nous et pour tout Israël, et dites :
Amèn.

Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner la paix sur nous et sur tout Israël, et dites : Amèn.

 

Bénédiction du Séfer:

Avant la lecture de La Torah

Hachem immakhem
Barékhou ète Ado-nay amévorakh. Baroukh Ado-naI amévorakh
Iéolam vaèd.
Baroukh ata Ado-nay élohénou mélekh haolam acher bahar
banou mikol haamim vénatane Ianou ète torato.
Baroukh ata Ado-nay notène a torah.

Après la lecture de la Torah
Emeth toraténou hakeddoucha.
Baroukh ata Ado-nay élo-hénou mélekh haolam acher natane
Lanou torato torate émeth véhayé olam natane bétokhénou.
Baroukh ata Ado-naI notène a Torah.

 


Kidouch du Vendredi soir:


.
Yom hachichi vaykhoullou hachamaym véhaarèss, vékhol cébaame, vaykhal, élohim, bayom hachébii, mélakhto achèr âssa, vaychbote bayom hachébii, mikkol mélakhto achèr âssa, vaybarèkh é!ohim ête yom hachébii, vayqaddèche oto, ki bo chabath mikkol mélakhto, achèr bara élohim laâssote
.
BENEDICTION SUR LE VIN
.
Sabre maranane : ( Le Haim)
.
Baroukh atta Ado-nay élo-hénou mélèkh haôlam bore pen haguefene. (Amen)
.
Baroukh atta adonaye élohénou mélèkh haôlam achèr quiddechanou bémisvotav vérassa banou, véchabbath quodcho béahaba oubrassone hinhilanou, zikkarone lémaâssé béréchite, téhilla lémiqraé quodeche, zékher lissiate misrayme, véchabbath qodchekha béahaba oubrassone hinhaltanou, baroukh atta Ado-nay mékaddeche hachabat.

.
APRES S’ETRE LAVE LES MAINS
.
Baroukh atta Ado-nay élo-hénou mélèkh haôlam achèr kidechanou bemitsvotav vetsivanou âì netilath yadalme.

.
BENEDICTION SUR LE PAIN
.
Baroukh atta Ado-nay élo-hénou mélèkh haôlam hammossi lé-hém mine haarèss.
.
.

Traduction du Kiddouch

Une coupe de vin ou de jus de raisin est remplie à ras bord, et tenue par le maître de cérémonie. • L’Assemblée se lève

[Il fut soir et puis matin,] sixième jour :
Le ciel et la terre, et tout ce qu’ils renferment furent achevés. Le septième jour, Dieu a clos l’œuvre qu’Il avait accomplie. Il fit cessation, au septième jour, de tout ouvrage qu’Il avait accompli. Et Dieu bénit le septième jour et le proclama saint, parce qu’en ce jour, Il fit cessation de toute l’œuvre qu’Il avait créée et de tout l’ouvrage à accomplir (Genèse 2,1-3).

Avec votre permission (Maîtres, mesdames et messieurs) :

L’Assemblée : À la vie !

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui crées le fruit de la vigne.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, qui nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as désirés. Son Chabbat saint, Il nous l’a légué avec amour : commémoration de l’acte créateur, première des Solennités, souvenir de la sortie d’Égypte. Car c’est nous que Tu as distingués et sanctifiés d’entre tous les peuples et c’est à nous que Tu as légué, par amour, Ton saint Chabbat. Tu es source de bénédiction, Toi qui sanctifies le Chabbat.

On boit le verre de vin et chaque convive goute à son tour.

 

Kidouch du Shabbat Midi:

Se recite assis.
On tient la coupe sur la paume de la main .
Mizmor léDavid Adon-ay royi lo E’hsar, Bine-ote déché yarbitsèni a1-mei ménou¬khote ina-ha1èni. Nafchi yêchovèv yanek¬hèni vêma’ague-lei tsédéq léma’ane chémo. Gam ki e1èkh bé guei tsalmavéte lo ira ra ki ata imadi chivtékha oumiche’ané-tékha hèma y-nakhamouni. Ta’arokhe léfanay choul’hane néguéde tsoré-raïe dichane-ta vach-émén rochi kossi révaya. Akh tov va’hésséd yirdéfouni kol yémeï ‘haï-ya véchavti béveite Adon-ay lé-orêkh yamim.

Im tachiv miChabbate raglékha, ‘assote ‘hafats-ékha beyom qad-chi. Vékarata laChab¬bate ‘onégue likdoch Adon-ay mékhou¬bade. Vékhibade-to mè’assote dérakhékha, mimétso ‘héftsékha vé-dabér davar. Az tite¬‘anague ‘al Adon-ay vé-hirkav-tikha ‘al bamo¬teï haréts. Véha-akhal tikha nakha1ate Ya’akov avikha ki pi Adon-ay dibère.

Véchamérou vénei Yisraèl éte haChabbate. Laaassote éte ha Chabbate lédorotam bérite ‘olam. Béni ouveine bénei Israèl ote hi lé’olam. Ki chèchéte yamim assa Adon-ay éte hachamayim vééte haaréts, ouvayom hachévi’i cha¬vate vayinafache.
‘Al kène bèrakh Adon-ay éte yom haChabbate vaï-kadéchè-hou.

Savri maranane
L’assemblée répond : Lé~hayim).

Baroukh ata Adon-ay, Elohé-nou mélékh ha’olam, borré peri hagué¬féne.

Le chef de famille boit le Vin et passe le vin aux convives

On fait le netilat Yadaim (on ne parle plus)

On fait la bénédiction du pain.
On distribue un morceau de pain à tous les convives.

Puis on passe au repas.

La haggadah de Pessah:

La haggadah est l’Histoire de la naissance du peuple juif.

Les hébreux étaient esclaves de Egyptiens depuis 400 ans.La naissance de Moise, son éducation parmi les égyptiens et de Pharaon.

Sa prise de conscience, sa rencontre avec D.ieu et sa Mission.

Retour en Egypte pour délivrer son peuple.

Le récit de la haggadah relate seulement l’épisode de la sortie d’Egypte.

Le passage de l’esclavage à la liberté

Le passage des Hébreux au peuple Juif

C’est la naissance d’un peuple et l’avènement de sa liberté de conscience.

Le Seder c’est un récit ou les enfants questionnent pour comprendre. le questionnement est un signe de liberté car l’esclave doit obéir sans se poser de question.

La Matsa, symbole par excellence de la soirée de Pessah, rassemble, à elle seule, tous les contraires : elle est le pain de pauvreté que nos ancêtres ont mangé en Egypte et le pain de liberté qui n’a pas eu le temps de lever au moment où les Enfants d’Israël ont quitté l’Egypte.

Dans ce récit, Moise qui est le chef d’orchestre de cette histoire, n’est que très peu mentionné ou alors suivie de “son serviteur”.

En effet le seul et l’inique décisionnaire est D.ieu qui décide et qui réalise.

Avec Moise, comme détenteur de sa parole.

Et diminuer sa puissance car Moise était Bègue et il se servait de son frère Aaron pour parler.

L’enjeu du Seder est la liberté de conscience donné par D.ieu les libérant du statut d’esclave et du don de la Thora entachée par l’épisode du veau d’or dont la conséquence a été une errance de 40 année

Pour que la génération d’esclave qui n’a pas su user de sa liberté de conscience disparaisse pour donner naissance à un peuple né libre, conscient de la puissance Divine et prêt a se battre pour sa gloire et pour conquérir le pays qui lui a été promis.

Puissance de la Haggadah de Pessah

Le chrétien se sont servi du repas de Pessah de Jésus (la cène) pour donner naissance au christianisme. En effet ce soir la Judas a vendu Jésus aux romains qui l’ont attrapé pour le crucifier. En effet c’est après cette épisode que l’histoire de Jésus a commencé.

Et nous même peuple juif, Après le sinistre épisode de la Shoah, nous sommes toujours obligé de nous battre avec l’aide de D.ieu pour conquérir le pays qui nous a été promis.

Et nous prions ce soir la, ” l’an prochain à Jérusalem” En attendant l’arrivé de Machiah

 

Havdala Samedi soir:

A condition que ce ne soit pas veille de fete
Richon Letsion Hiné Hinam : VéliyérouchlaIm mévassère
étène. Koss yéchouoth Essa ouvchem Ado-nay Ekra Ana
Ado-nay Ochianah na : Ana Ado-nay atsliha na
Atsil ihenou Atsliha dérakhénou Atsi iha Limoudénou ouchlah
bérakha revaha Véatslaha bekhol Maassé Yadénou Kédikhtiv
Yissa Bérakha méhet Ado-nay outsédaka Méélohé Yich’o.
Layéoudim hayeta horah véssimkha véssassone vikar. Oukhtiv
Vay’hi David lékol Dérakhav Maskil VAdo-nay mo ken Yiyé
Imanou.

BENEDICTION SUR LE VIN
Sabri maranane
Baroukh ata Ado-nay élo-hénou mélèkh aholam bore pen
aguefen.

BENEDICTION SUR LES PARFUMS
Baroukh ata Ado-nay élo-hénou mélèkh aholam bore isshé
béssami m

BENEDICTION SUR LA FLAMME DE LA BOUGIE
Baroukh ata Ado-nay élo-hénou mélèkh aholam bore méoré
ha-èch.

Baroukh Ata Ado-nay élo-hénou mélèkh aholam hamavdii
bein kodech léhol, ou bein Or Léhochekh ou bein Israel
Iaamim ou ben yom hachévii lé chéchèt yemei hamaasé.

Baroukh ata Ado-nay hamavdil bein kodech léhol.

 

Birkat Hamazone:

(Zimoun: si il y a trois personnes qui prient)(l’officiant) rabotaï névarèkh ( en Yiddish: rabossaï mir vélène benchène)
(l’assemblee) yéhi chém Ado-naï mévorakh méatah véad olam
(l’officiant) yéhi chém Ado-naï mévorakh méatah véad olam
birchout maranane vérabanane véravotaï névarékh (elo-hénou) chéakhalnou michélo
(l ‘assemblee) Baroukh (elo-hénou) chéakhalnou michélo ouvtouvo ‘hayinou
(l’officiant) Baroukh (elo-hénou) chéakhalnou michélo ouvtouvo ‘hayinou

Baroukh Ata Ado-naï elo-hénou mélékh haolam azane ète haolam koulo bétouvo bé’hène bé’héssèd ouvera’hamim. hou noténe lé’hém lékhol bassar ki léolam ‘hassdo. ouvtouvo hagadol imanou tamid lo ‘hassèr lanou véal yé’hessar lanou mazone léolam vaéde. baavour chémo hagadol ki hou el zane oumfarness lakol oumétiv lakol oumékhine mazone lékhol bériotav achér bara, kaamour potéa’h ète yadékha oumasbia lékhol ‘hai ratsone.

Baroukh Ata Ado-naï azane ète hakol
Nodé lékha Ado-naï elo-hénou al chéhin’halta laavoténou érèts ‘hèmda tova our’hava, véal chéotsétaanou Ado-naï elo-hénou méèréts mitsraïm, oufditanou mibeit avadim véal béritékha ché’hatamta bivsarénou, véal toratékha chelimadtanou, véal ‘houkékha chéhodatanou, véal ‘haim ‘héne va’hésséd ché’honantanou, véal akhilat mazone chaata zane oumfarnesse otanou tamid békhol yom ouvkhol éte chaah.
Véall hakol Ado-naï elo-hénou ana’hnou modim lakh, oumvarekhim otakh ytbarèkh chimkha béfi kol ’hai, tamid léolam vaéd. kacatouv véakhalta véssavata ouvérakhta ète Ado-naï elohekha al haaréts hatova achèr natane lakh.

Baroukh Ata Ado-naï al haarèts véal hamazone.
Ra’hèm Ado-naï elo-hénou al israel amékha, véal yéroushalaïm irékha, véal tsion michkane kévodékha, véal malkhout beit david mechi’hékha, véal habayit hagadol véhakadoch chénikra chimkha alav. elo-hénou avinou réénou
(chabbat et fêtes : roénou),
zonénou, parnéssénou, vékhalkélénou, véharvi’hénou véharva’h lanou, Ado-naï elo-hénou méhéra mikol tsaroténou. véna al tatsrikhénou Ado-naï elo-hénou lo lidé matnat bassar vadam, vélo lidé halvatam, ki im léyadékha hamléa haptou’ha hakdocha véhar’hava, chélo névoch vélo nikalèm leolam vaèd.

le chabbat, on dit :
Rétsé véa’halitsénou Ado-naï elo-hénou bémitvotékha ouvemitsvat yom hachévii hachabat hagadol véhakadoch hazé, ki yom zé gadol vékadoch hou léfanékha lichbot bo vélanoua’h bo, béahava kémitsvat rétsonèkha. ouvirtsonékha hania’h lanou Ado-naï elo-hénou chélo téhé tsara véyagone vaana’ha béyom ménou’haténou véarénou Ado-naï elo-hénou béné’hamat tsione irékha ouveviniane yérouchalaïm ir kodchékha ki Ata hou baal hayéchouot ouvaal hané’hamot.

les jours de fêtes et de demi-fêtes, on dit :
Elo-hénou véélo-hé avoténou yaalé véyavo véyaguia véyéraé véyératsé véychama véypakèd véyzakhèr zikhronénou, oufikdonénou vézikhrone avoténou vézikhrone machia’h ben david avdékha vezikhrone yerouchalaïm ir kodchekha vézikhrone kol amékha beit israel léfanékha lifléta létova lé’hène oule’héssèd oulera’hamim oule’haïm tovim oulechalom béyom:
à roch hachana, on dit : hazikarone hazé,
à souccot, on dit : ‘hag hasoukot hazé,
à chemini atsérèt et sim’hat torah, on dit : chemini atsérèt ha’hag hazé,
les jours de fêtes, on dit : béyom tov mikra kodèch hazé,
zokhrénou Ado-naï bo létova, oufokdénou vo livrakha, véochiénou vo lé’haïm tovim. ouvidvar yéchoua véra’hamim ‘hous vé’honenou véra’hem alénou véochiénou ki élékha énénou ki el mélèkh ‘hanoune véra’houm ata.
Ouvené yerouchalaïm ir hakodèch bimhéra béyaménou.

Baroukh Ata Ado-naï boné béra’hamav yérouchalaïm amen.

Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou mélèkh haolam haèl avinou malkénou adirénou borénou goalénou yotsrénou kédochénou, kédoch yaakov. roénou roé israel hamélèkh hatov véhamétiv lakol békhol yom vayom hou hétiv lanou hou métiv lanou hou yétiv lanou hou guémalanou hou gomelénou hou igmélénou laad lé’hène oule’héssed oulera’hamim ouleréva’h hatsala véhatsla’ha bérakha vichoua né’hama parnassa véhalkala. véra’hamim vé’haïm vechalom vékhol tov oumikol touv léolam al yé’hasrénou.
hara’hamane hou ymlokh alénou léolam vaèd.
hara’hamane hou ytbarèkh bachamaïm ouvaarèts
hara’hamane hou ychtaba’h lédor dorim, véytpaèr banou laad oulenétsa’h nétsa’him, véythadar banou laad ouléolmé olamim.
hara’hamane hou yéfarnessénou békhavod.
hara’hamane hou ychbor ol goyim méal tsavarénou véhou yolikhénou komémiyout léartsénou.
hara’hamane hou ychla’h bérakha mérouba bévaït zé véal choul’hane zé chéakhalnou alav.
hara’hamane hou ychla’h lanou ète eliaou hanavi zakhour latov. vivassèr lanou bessorot tovo yéchouot véné’hamot
hara’hamane hou yévarèkh ète adonénou morénou vérabénou mélèkh hamachia’h léolam vaèd.
hara’hamane hou yévarèkh ète avi mori baal habaït hazé véèt imi morati baalat habaït hazé otam véèt bétam véèt zaram véèt kol acher lahem otanou véèt kol acher lanou kémo chébérakh ète avoténou avraham its’hak véyaakov bakol mikol kol kène yévarèkh otanou koulanou ya’had bivrakha chéléma vénomar amen.

mimarome yélamdou alav véalénou zékhout chétéhé lémichmérèt chalom vénissa bérakha méèt Ado-naï outsedaka méélo-heï ychénou vénimtsa ‘hène vessékhel tov béénei elo-him véadam.

Chabbat, on dit : hara’hamane hou yan’hilénou léyom chékoulo chabat ouménou’ha léhayé haolamim.

Roch hachana, on dit : hara’hamane hou yé’hadèch alénou ète achana azot létova vélivrakha
Les jours de fêtes, on dit : hara’hamane hou yan’hilénou léyom chékoulo tov
Souccot, on dit : hara’hamane hou yakim lanou ète soukat david hanofélèt
hara’hamane hou yzakénou limot hamachia’h oule’hayé haolam aba.

magdil (chabbat et fêtes : migdol) yéchouot malko, véossé ‘héssèd lemchi’ho, lédavid oulezaro ad olam. ossé chalom bimromav hou yaassé chalom alénou, véal kol israël véimerou amen.
yrou ète Ado-naï kédochav ki èin ma’hsor liréav kéfirim rachou véraévou védorché Ado-naï lo ya’hsérou kol tov. hodou l’Ado-naï ki tov ki léolam ‘hasdo. potéa’h ète yadékha oumasbia lékhol ‘haï ratsone.
Baroukh haguévèr achèr yvta’h bAdo-naï véhaya Ado-naï mivta’ho.

Hanouka:

REMARQUE : on peut soit allumer le Chamach en premier, avant de réciter les bénédictions, soit l’allumer après avoir allumé toutes les autres bougies.

Avant l’allumage, on dira :

Baroukh atah adonay, eloheinou melekh ha’olam, acher qidechanou bemitsvotav, vetsivanou lehadliq ner ’hanoukah.

Baroukh atah adonay, eloheinou melekh ha’olam, che’asah nisim laavoteinou bayamim hahem bazeman hazeh.

Le premier soir, on ajoutera :

Baroukh atah adonay, eloheinou melekh ha’olam, chehe’heyanou veqiyemanou vehigi’anou lazeman hazeh.

Après avoir allumé la première bougie de la mitsvah, on poursuivra avec :

Hanerot halalou ana’hnou madliqin, ’al hanisim ve’al hatechou’ot ve’al haniflaot, che’asita laavoteinou ’al yedei khohaneikha haqedochim. Vekhol chemonat yemei ’hanoukah, hanerot halalou qodech, veein lanou rechout lehichtamech bahem ela lir-otam bilvad, kedei lehodot lichmekha ’al niseikha venifleoteikha vichou’oteikha.

Et le Psaume 30 :

Mizmor chir ’Hanoukat habayit, ledavid. Aromimkha, adonay, ki dilitani, velo-sima’hta oyevay li. Adonay elohay ! Chiva’ti elekha vatirpaeni. Adonay ! He’elita min-cheol nafchi, ’hiyitani miyaredi vor. Zamerou ladonay ’hasidav, vehodou lezekher qodcho. Ki rega’ beapo, ’hayim birtsono, ba’erev yalin bekhi, velaboqer – rinah. Vaani amarti vechalvi, bal-emot le’olam. Adonay ! Birtsonekha he’emadtah lehareri ’oz, histarta fanekha – hayiti nivhal. Elekha, adonay, eqra, veel-adonay et’hanan. Mah-betsa’ bedami, beridti el cha’hat ? Hayodekha ’afar ? Hayagid amitekha ? Chema’-adonay ve’honeni, adonay, heyeh ’ozer li. Hafakhta mispedi lema’hol li, pita’hta saqi vateazereni sim’hah. Lema’an yezamerkha khavod velo yidom ; adonay elohay, le’olam odeka.

Chant de ’Hanoukah :

Ma’oz tsour yechou’ati, lekha naeh lechabea’h. Tikon beit tefilati, vecham todah nezabea’h. Le’et takhin matbea’h, mitsar hamnabea’h. Az egmor, bechir mizmor, ’hanoukat hamizbea’h.

Ra’ot save’ah nafchi, beyagon ko’hi kilah. ’Hayay mererou beqochi, bechi’boud malkhout ’eglah. Ouvyado hagedolah, hotsi et hasegoulah. ’Heil par’oh, vekhol zar’o, yaredou keeven bimtsoulah.

Devir qodcho hevi-ani, vegam cham lo chaqat-ti. Ouva noges vehiglani, ki zarim ’avadti. Veyein ra’al masakhti, kim’at che’avarti. Qets bavel, zeroubavel, leqets chiv’im nocha’ti.

Kerot qomat beroch biqech, agagi ben hamedata. Venihyatah lo lemoqech, vegaavato nichbatah. Roch yemini niseta, veoyev chemo ma’hita. Rov banav, veqinyanav, ’al ha’ets talita.

Yevanim niqbetsou ’alay, azay bimei ’hachmanim. Oufaretsou ’homot migdalay, vetimeou kol hachemanim. Ouminotar qanqanim, na’asah nes lachochanim. Benei vinah, yemei chemonah, qave’ou chir ournanim.

’Hasof zeroa’ qodchekha, veqarev qets haychou’ah. Neqom niqmat dam ’avadeikha, mimalkhout harecha’ah. Ki arekhah lanou haychou’ah, veein qets limei hara’ah. De’heh admon, betsel tsalmon, vehaqem lanou ro’im chiv’ah.

 

 

*Si vous avez constater des erreurs merci de me le signaler