Shalom72

19 mars 2019

Hyper Cacher pourim

hypercacher

 

Pour Pourim , Les 20 et 21 Mars , Hypercacher et Paskesz gâtent vos enfants !

Venez accompagnés de vos enfants à la caisse de vos magasins Hypercacher , des milliers de michloah Manot leurs seront distribués !

Pourim Sameah

 

Shalom72 Le Mans (Sarthe) bien vivre en sarthe...

Posté par Shalom72 à 18:51 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , ,


Shababniks série israélienne

sababniks

AVANT-PREMIERE
Dans le cadre du Festival du Cinéma Israélien de Paris

Le Comité Beaux-Arts FSJU-AUJF vous invite à la projection en avant-première de 3 épisodes de la nouvelle série israélienne Shababniks

Samedi 23 mars à 20h45 au Ciné Majestés Passy - Paris 16e
Paf 30 €

Réservation en ligne https://d.fsju.org/shababniks

Découvrez le teaser de la série https://youtu.be/Ov-53SZ7zow

Informations
Mélanie Lumbroso 06 12 24 58 36 - lumbroso.d@orange.fr
Karen Anidjar 06 62 00 95 21 - astridbelle@yahoo.fr

Shalom72 Le Mans (Sarthe)

Posté par Shalom72 à 18:47 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , ,

18 mars 2019

La Méguila d'Esther en Phonétique

Celui qui lit la Méguila d’Esther récite ces 3 bénédictions :

Baroukh ata Adonaï Elohénou mélekh ha’olam acher kidechanou bemitsvotav vetsivanou ‘al mikra meguilah Baroukh ata Adonaï Elohénou mélekh ha’olam ché’assah nissim laavoténou bayamim hahem bazman hazéh Baroukh ata Adonaï Elohénou mélekh ha’olam chéhé’héyanou vekiemanou vehigui’anou lazmane hazéh

 

CHAPITRE 1 Vayéhiy, biyméy A’hachvéroch hou A’hachvéroch hamolè’h méhodou véad kouch chévah véésriym ouméa, médiyna. Bayamym, hahém kéchévèt hamélè’h A’hachvéroch, al kissé mal’houto, Achér, béchouchan habiyra. Bichnat chaloch, lémol’ho, assa michté, lékol sarav vaavadav: ‘héyl parass oumaday, hapartémym vésaréy hamédiynot léfanav. Béharoto, ét ochér kévod mal’houto, véét yékar, tiphérét guédoulato yamym rabiym, chémoniym ouméat yom. Ouvimélot hayamym haélé, asa hamélè’h lékol haam hanimétsiym béchouchan habiyra lémigadol véad katan michté chivéat yamym ba’hatsar, guinat biytan hamélè’h.

Hour karpass outé’hélèt, a’houz bé’havélèy vouts véargaman, al guéliylèy ‘héssèph, véamoudéy chéch; mitot zahav va’héssèph, al ritsfat bahat vachéch védar vésso’harét. Véhachkot bi’hlèy zahav, vé’héliym mikéliym choniym; véyéyn mal’hout rav, kéyad hamélè’h. Véhachtiya ‘hadat, éyn onéss: kiy ‘hén yissad hamélè’h, al kol rav béyto laassot, kirtson iych vaiych.

 

Guam vachtiy hamalka, aséta michté nachiym béyt, hamal’hout, Achér, lamélè’hA’hachvéroch. Bayom, hachviyiy, kétov lèv hamélè’h, bayayin amar liméouman bizéta ‘harvona biguéta vaAvaguéta, zétar vé’harkass, chivéat hassariyssiym, haméchartiym ét pénéy hamélè’h A’hachvéroch. Léhaviy ét vachtiy hamalka, liphnéy hamélè’h bé’hétér mal’hout: léharot haamiym véhassariym ét yophya, kiy tovat maré hiy. Vatémaén hamalka vachtiy, lavo bidvar hamélè’h, Achér, béyad hassariyssiym;vayiktsoph hamélè’h méod,va’hamato baara vo. Vayomèr hamélè’h, la’ha’hamym yodéy haitiym: kiy’hén, dévar hamélè’h, liphnéy, kol yodéy dat vadiyn. Véhakarov élav, karchéna chétar admata tarchiych, méréss marsséna, mémou’han chivéat saréy parass oumaday, roéy pénéy hamélè’h, hayochviym richona, bamal’hout.

Kédat, ma laassot, bamaléka,vachtiy al Achér lo asséta, ét maAmar hamélè’h A’hachvéroch, béyad, hassariyssiym. Vayomèr mémou’han liphnéy hamélè’h véhassariym, lo al hamélè’h lévado, avéta vachtiy hamalka: kiy al kol hassariym, véal kol haamiym, Achér, bé’hol médiynot hamélè’h A’hachvéroch. Kiy yétsé dvar hamalka al kol hanachiym, léhavézot baélèyén bééynéyén: béomram, hamélè’h A’hachvéroch amar léhaviy ét vachtiy hamalka léfanav vélo vaa. Véhayom hazé tomarna sarot parass oumaday, Achér chaméhou ét dévar hamalka, lé’hol, saréy hamélè’h; ou’héday, bizayon vakatséph.

Im al hamélè’h tov, yétsédvar mal’hout miléfanav, véyikatèv bédaté farass oumaday, vélo yaavor: Achér lo tavo vachtiy, liphnéy hamélè’h A’hachvéroch, oumal’houta yitén hamélè’h, lirhouta hatova miména. Vénichmah pitégam hamélè’h Achér yaassé békol mal’houto, kiy raba hiy; vékol hanachiym, yiténou yékar lévaélèyén lémgadol, véad katan. Vayiytav, hadavar, bééynéy hamélè’h, véhassariym;vayaass hamélè’h, kidvar mémou’han. Vayichla’h séfariym, él kol médiynot hamélè’h él médiyna oumédiyna ki’htava, véél am vaam kilchono: lihyot kol iych ssorér bévéyto, oumédabér kiléchon amo.

 

CHAPITRE 2 A’har, hadévariym haélé, kécho’h, ‘hamat hamélè’h A’hachvéroch za’har ét vachtiy véét Achér assata, véét Achér niguzar alèyha. Vayomèrou naaréy hamélè’h, méchartav: yévakchou lamélè’h néarot bétoulot, tovot maré. Véyaphkéd hamélè’h pékiydiym, bé’hol médiynot mal’houto, véyikbétsou ét kol naara vétoula tovat maré él chouchan habiyra él béyt hanachiym, él yad hégué sériyss hamélè’h chomér hanachiym; vénaton, taméroukéyén. Véhanaara, Achér tiytav bééynéy hamélè’h timélo’h, ta’hat vachtiy;vayiytav hadavar bééynéy hamélè’h,vayaass kén. Iych yéoudiy, haya béchouchan habiyra; ouchmo Mordé’hay, bén yaiyr bén chimiy bén kiych iych yémyniy.

Achér hogula, myrouchalayim, im hagola Achér haguéléta, im yé’honéya mélè’h yéouda Achér éguéla, névou’hadnétsar mélè’h bavèl.

 

Vayéhiy omén ét hadassa, hiy Esther bat dodo kiy éyn la, av vaém; véhanaara yéphat toar, vétovat maré, ouvémot aviyha véima, léka’ha Mordé’hay lo lévat. Vayéhiy, béhichamah dévar hamélè’h védato, ouvéhikavéts néarot rabot él chouchan habiyra, él yad hégay;vatilaka’h Esther él béyt hamélè’h, él yad hégay chomér hanachiym. Vatiytav hanaara vééynav,vatissa ‘héssèd léfanav,vayévahél ét taméroukéyha véét manotéha latèt la, véét chévah hanéarot harouyot latét la mbéyt hamélè’h;vayéchanéha véét naarotéyha létov, béyt hanachiym. Lo higuiyda Esther, ét ama véét moladta: kiy Mordé’hay tsiva alèyha, Achér lo taguiyd. Ouvékol yom vayom Mordé’hay mithalé’h, liphnéy ‘hatsar béyt hanachiym: ladaat ét chlom Esther, ouma yéassé ba.

Ouvéhaguiya tor naara vénaara lavo él hamélè’h A’hachvéroch, mikéts héyot la kédat hanachiym chnéym asar ‘hodèch kiy kén yiméléou, yéméy méroukéyén: chicha ‘hodachiym, béchémén hamor, véchicha ‘hodachiym babésamym, ouvétaméroukéy hanachiym. Ouvazé, hanaara baa él hamélè’h ét kol Achér tomar yinatèn la, lavo ima, mibéyt hanachiym, ad béyt hamélè’h. Baérév hiy vaa, ouvabokér hiy chava él béyt hanachiym chéniy, él yad chaachgaz ssriyss hamélè’h, chomér hapiylaguéchiym: lo tavo hod él hamélè’h, kiy im’haféts ba ha mélè’h vénikra véchém. Ouvéhaguiya tor Esther bat Aviy’hayil dod Mordé’hay Achér laka’h lo lévat lavo él hamélè’h, lo vikcha davar kiy im ét Achér yomar hégay ssriyss hamélè’h, chomér hanachiym;vatéhiy Esther nossét ‘hén, bééynéy kol roéyha.

Vatilaka’h Esther él hamélè’h A’hachvéroch, él béyt mal’houto, ba’hodèch haassiyriy, hou ‘hodèch tévét bichnat chévah, lémal’houto.

Vayééhav hamélè’h ét Esther mikol hanachiym,vatissa’hén va’héssèd léfanav mikol habétoulot;vayassém kétér mal’hout bérocha,vayaméliy’héha ta’hat vachtiy. Vayaass hamélè’h michté gadol, lékol sarav vaavadav ét, michté Esther;vahana’ha lamédiynot asa,vayitén masét kéyad hamélè’h. Ouvéhikavéts bétoulot, chéniyt; ouMordé’hay, yochév béchaar hamélè’h. Eyn Esther, maguédèt moladta véét ama, kaAchér tsiva alèyha, Mordé’hay; véét maAmar Mordé’hay Esther ossa, kaAchér hayéta véomna ito. Bayamym hahém, ouMordé’hay yochév béchaar hamélè’h; katsaf bigutan vatéréch chnéy ssariysséy hamélè’h, michoméréy hassaf,vayévakchou lichlo’ha yad, bamélè’h A’hachvéroch. Vayivadah hadavar léMordé’hay,vayaguéd lé Esther hamalka;vatomér Esther lamélè’h, béchém Mordé’hay.

Vayévoukach hadavar vayimatsé,vayitalou chnéyém al éts;vayikatèv, bésséfér divéréy hayamym liphnéy hamélè’h.

 

CHAPITRE 3 Ahar hadévariym haélé, guidal hamélè’h A’hachvéroch ét Aman bén hamédata haAgaguiy vayénassééou;vayassém, ét kisso, méal, kol hassariym Achér ito. Vékol avédéy hamélè’h Achér béchaar hamélè’h, koriym oumchta’haviym léAman kiy ‘hén, tsiva lo hamélè’h; ouMordé’hay lo yi’hérah, vélo yichta’havé. Vayomèrou avédéy hamélè’h, Achér béchaar hamélè’h léMordé’hay: madoua ata hovér, ét mitsvat hamélè’h.

Vayéhiy, béomram (kéomram) élav yom vayom, vélo chamah, Alèyém;vayaguiydou léAman, lirot hayaamédou divéréy Mordé’hay kiy higuiyd laém, Achér hou yéoudiy. Vayar Aman kiy éyn Mordé’hay, koréa oumchta’havé lo;vayimalè Aman, ‘héma. Vayivèz bééynav, lichlo’ha yad béMordé’hay lévado kiy higuiydou lo, ét am Mordé’hay;vayévakéch Aman, léhachmyd ét kol hayéoudiym Achér békol mal’hout A’hachvéroch am Mordé’hay. Ba’hodèch harichon, hou ‘hodèch niyssan, bichnat chtéym ésré, lamélè’h A’hachvéroch: hipiyl pour hou hagoral liphnéy Aman, myom léyom oumé’hodèch lé’hodèch chnéym asar hou’hodèch Adar.

Vayomèr Aman, lamélè’h A’hachvéroch yéchno am é’had méfouzar ouméfourad béyn haamiym, bé’hol médiynot mal’houték’ha; védatèyém chonot mikol am, véét datèy hamélè’h éynam ossiym, vélamélè’h éyn chové, léhaniy’ham. Im al hamélè’h tov, yikatèv léabédam;vaassérét Alafiym kikar késsèph, échkol al yédéy osséy haméla’ha, léhaviy, él guinézéy hamélè’h. Vayassar hamélè’h ét tabato, méal yado;vayiténa, léAman bén hamédata haAgaguiy tsorér hayéoudiym. Vayomèr hamélè’h léAman, hakéssèf natoun la’h; véhaam, laassot bo katov bééynéy’ha.

Vayikarou sophréy hamélè’h ba’hodèch harichon, bichlocha assar yom bo,vayikatèv kékol Achér tsiva Aman él A’hachdarpénéy hamélè’h véél hapa’hot Achér al médiyna oumédiyna véél saréy am vaam, médiyna oumédiyna ki’hétava véam vaam kilchono: béchém hamélè’h A’hachvéroch ni’hétav, véné’htam bétabaat hamélè’h.

Vénichloa’h séfariym béyad haratsiym, él kol médiynot hamélè’h léhachmyd laharogu ouléabéd ét kol hayéoudiym minaar véad zakén taph vénachiym béyom é’had, bichlocha asar lé’hodèch chnéym asar hou’hodèch Adar; ouchlalam, lavoz. Patéchéguén hakétav, léhinatèn dat békol médiyna oumédiyna, galouy, lékol haamiym lihyot atidiym, layom hazé. Haratsiym yatsou d’houfiym, bidvar hamélè’h, Véhadat niténa, béchouchan habiyra; véhamélè’h véAman yachévou lichtot, véhaiyr chouchan navo’ha.

CHAPITRE 4 Ou Mordé’hay, yadah ét kol Achér naasa,vayikrah Mordé’hay ét bégadav,vayilébach sak vaéfér;vayétsé béto’h haiyr,vayizak zaka guédola oumara. Vayavo, ad liphnéy chaar hamélè’h : kiy éyn lavo él chaar hamélè’h, bilévouch sak. Ouvékol médiyna oumédiyna, mékom Achér dévar hamélè’h védato maguiya évèl gadol layéoudiym, vétsom ouvé’hiy oumsspéd;ssak vaéfér, youtsah larabiym. Vatavona naarot Esther véssariyssèyha,vayaguiydou la,vatité’halé’hal hamalka, méod;vatichla’h bégadiym léhalbiych ét Mordé’hay, ouléhassiyr sako méalav vélo kibél. Vatikra Esther lahata’h missariysséy hamélè’h, Achér éémyd léfanéyha,vatétsavéou, al Mordé’hay ladaat ma zé, véal ma zé.

Vayétsé hata’h, él Mordé’hay él ré’hov haiyr, Achér liphnéy chaar hamélè’h. Vayaguéd lo Mordé’hay, ét kol Achér karaou; véét parachat hakéssèph, Achér amar Aman lichkol al guinézéy hamélè’h bayéoudiym léabédam.

Véét patéchéguén kétav hadat Achér nitan béchouchan léhachmydam, natan lo léharot ét Esther, ouléhaguiyd la; oulétsaouot alèyha, lavo él hamélè’h léhité’hanén lo oulévakéch miléfanav al ama. Vayavo, hata’h;vayaguéd léEsther, ét divréy Mordé’hay. Vatomér Esther lahata’h,vatétsavéou él Mordé’hay. Kol avdéy hamélè’h véam médiynot hamélè’h yodiym, Achér kol iych véicha Achér yavo él hamélè’h él é’hatsér hapéniymyt Achér lo yikaré a’hat dato léhamyt, lévad méAchér yochiyt lo hamélè’h ét charviyt hazahav, vé’haya;vaAniy, lo nikrétiy lavo él hamélè’h zé, chélochiym yom. Vayaguiydou léMordé’hay, ét divéréy Esther. Vayomèr Mordé’hay, léhachiv él Esther: al tédamiy vénaphché’h, léhimalèt béyt hamélè’h mikol hayéoudiym. Kiy im ha’haréch ta’hariychiy, baét hazot réva’h véhatsala yaamod layéoudiym mimakom a’hér, véaté ouvéyt aviy’h tovédou; oumy yodéa im léét kazot, higuaat lamal’hout. Vatomér Esther, léhachiv él Mordé’hay.

Lè’h kénoss ét kol hayéoudiym hanimétsiym béchouchan, vétsoumou alay véal to’hélou véal tichtou chlochét yamym layéla vayom guam Aniy vénaarotay, atsoum kén; ouvé’hén avo él hamélè’h, Achér lo ‘hadat, vé’haAchér avadtiy,

CHAPITRE 5 Vayéhiy bayom hachliychiy,vatilébach Esther mal’hout,vataamod ba’hatsar béyt hamélè’h hapéniymyt, no’ha’h béyt hamélè’h; véhamélè’h yochév al kissé mal’houto, bévéyt hamal’hout, no’ha’h, péta’h habayit.Vayéhiy ‘hirot hamélè’h ét Esther hamalka, omédèt bé’hatsér nasa ‘hén, bééynav;vayochét hamélè’h léEsther, ét charviyt hazahav Achér béyado,vatikrav Esther,vatiguah béroch hacharviyt.

Vayomèr la hamélè’h, ma la’h Esther hamalka; ouma bakachatè’h ad ‘hatsiy hamal’hout, véyinatèn la’h. Atomér Esther, im al hamélè’h tov yavo hamélè’h véAmanyom, él hamichté Achér assiytiy lo. Ayomèr hamélè’h maharou ét Aman laassot ét dévar Esther;vayavo hamélè’h véAman, él hamichté Achér asta Esther. Vayomèr hamélè’h léEsther bémichté hayayin, ma chélatè’h véyinatèn la’h; ouma bakachatè’h ad ‘hatsiy hamal’hout, vétèass. Vataan Esther,vatomar: chélatiy, ouvakachatiy. Im matsatiy ‘hén bééynéy hamélè’h, véim al hamélè’h tov, latèt ét chélatiy, vélaassot ét bakachatiy yavo hamélè’h véAman, él hamichté Achér ééssé laém, Ouma’har ééssé, kidvar hamélè’h.

Vayétsé Aman bayom hahou, samé’ha vétov lèv; vé’hirot Aman ét Mordé’hay béchaar hamélè’h, vélo kam vélo zah miménou vayimalè Aman al Mordé’hay, ‘héma. Vayitapak Aman,vayavo él béyto;vayichla’h vayavé ét ohavav, véét zéréch ichto. Vayéssapér laém Aman ét kévod ochro, vérov banav; véét kol Achér guidélo hamélè’h véét Achér nisséo, al hassariym véavédéy hamélè’h. Vayomèr, Aman aph lo héviya Esther hamalka im hamélè’h él hamichté Achér asata, kiy im otiy; végam léma’har Aniy karou la, im hamélè’h. Vékol zé, éynénou chové liy: békol ét, Achér Aniy roé ét Mordé’hay hayéoudiy yochév, béchaar hamélè’h. Vatomér lo zéréch ichto vékol ohavav, yaassou éts gavoha ‘hamchiym ama, ouvabokér émor lamélè’h véyitélou ét Mordé’hay alav ouvo im hamélè’h él hamichté saméa’h;vayiytav hadavar liphnéy Aman,vayaass haéts.

 

CHAPTIRE 6 Balayéla hahou, nadéda chnat hamélè’h;vayomèr, léhaviy ét sséfér hazi’héronot divéréy hayamym,vayihyou nikraiym, liphnéy hamélè’h. Vayimatsé ‘hatouv, Achér higuiyd Mordé’hay al biguétana vatéréch chnéy ssariysséy hamélè’h michoméréy, hassaph: Achér bikchou lichlo’ha yad, bamélè’h A’hachvéroch. Vayomèr hamélè’h ma naasa yékar ouguédoula léMordé’hay, al zé;vayomèrou naaréy hamélè’h, méchartav, lo naasa imo, davar. Vayomèr hamélè’h, my vè’hatsér; véAman ba, la’hatsar béyt hamélè’h ha’hiytsona, lèmor lamélè’h, litélot ét Mordé’hay al haéts Achér hé’hiyn lo. Vayomèrou naaréy hamélè’h, élav hiné Aman, oméd bé’hatsér;vayomèr hamélè’h, yavo.

Vayavo, Aman,vayomèr lo hamélè’h, ma laassot baiych Achér hamélè’h ‘haféts biykaro;vayomèr Aman, bélibo, lémy ya’hpots hamélè’h laassot yékar, yotèr miméniy.

CHAPITRE 7 Vayomèr Aman, él hamélè’h : iych, Achér hamélè’h ‘haféts biykaro. Yaviyou lévouch mal’hout, Achér lavach bo hamélè’h; véssouss, Achér ra’hav alav hamélè’h,vaAchér nitan kétér mal’hout, bérocho. Vénaton halévouch véhassouss, al yad iych missaréy hamélè’h hapartémym, véhilébiychou ét haiych, Achér hamélè’h ‘haféts biykaro; véhirkivouou al hassouss, bir’hov haiyr, vékarou léfanav, ka’ha yéassé laiych Achér hamélè’h ‘haféts biykaro.

Vayomèr hamélè’h léAman, mahér ka’h ét halévouch véét hassouss kaAchér dibarta,vaassé ‘hén léMordé’hay hayéoudiy, hayochév béchaar hamélè’h : al tapél davar,mikol Achér dibarta. Vayika’h Aman ét halévouch véét hassouss,vayalébéch ét Mordé’hay;vayarkivéou, bir’hov haiyr,vayikra léfanav, ka’ha yéassé laiych Achér hamélè’h ‘haféts biykaro. Vayachov Mordé’hay, él chaar hamélè’h; véAman nid’haph él béyto, avél va’hafouy roch. Vayéssapér Aman lézéréch ichto, oulékol ohavav, ét, kol Achér karaou;vayomèrou lo ‘ha’hamav vézéréch ichto, im mizérah hayéoudiym Mordé’hay Achér ha’hilota linépol léfanav lo tou’hal lo kiy nafol tipol, léfanav. Hodam médabériym imo, véssariysséy hamélè’h higuiyhou;vayavéhilou léhaviy ét Aman, él hamichté Achér asta Esther.

CHAPITRE 8 Vayavo hamélè’h véAman, lichtot im Esther hamalka. Vayomèr hamélè’h léEsther guam bayom hachéniy, bémichté hayayin ma chélatè’h Esther hamalka, vétinatèn la’h; ouma bakachatè’h ad ‘hatsiy hamal’hout, vétèass. Vataan Esther hamalka,vatomar im matsatiy ‘hén bééynéyk’ha hamélè’h, véim al hamélè’h tov: tinatén liy nafchiy bichélatiy, véamiy bévakachati. Kiy nimékarnou Aniy véamiy, léhachmyd laharog ouléabéd; véilou laavadiym vélichfa’hot nimékarnou, é’hérachtiy kiy éyn hatsar chové, bénézék hamélè’h. Vayomèr hamélè’h A’hachvéroch,vayomèr léEsther hamalka: my hou zé vééy zé hou, Achér mélao libo laassot kén. Vatomér Esther iych tsar véoyév, Aman harah hazé; véAman nivéat, milifnéy hamélè’h véhamalka.

Véhamélè’h kam ba’hamato, mimichté hayayin, él guinat, habiytan; véAman amad, lévakéch al nafcho méEsther hamalka kiy raa, kiy ‘haléta élavharaa méét hamélè’h. Véhamélè’h chav mguinat habiytan él béyt michté hayayin, véAman nofél al hamita Achér Esther alèyha,vayomèr hamélè’h, hagam li’héboch ét hamalka imiy babayit; hadavar, yatsa mipiy hamélè’h, ouphnéy Aman, ‘hafou. Vayomèr ‘harvona é’had min hassariyssiym liphnéy hamélè’h, guam hiné haéts Achér assa Aman léMordé’hay Achér dibér tov al hamélè’h oméd bévéyt Aman gavoha, ‘hamchiym ama;vayomèr hamélè’h, télouou alav. Vayitélou, ét Aman, al haéts, Achér hé’hiyn léMordé’hay; va’hamat hamélè’h, cha’ha’ha. Bayom hahou, natan hamélè’h A’hachvéroch léEsther hamalka, ét béyt Aman, tsorér hayéoudiym; ouMordé’hay, ba liphnéy hamélè’h kiy higuiyda Esther, ma hou la.

Vayassar hamélè’h ét tabaéto, Achér ééviyr méAman,vayiténa, léMordé’hay;vatassém Esther ét Mordé’hay, al béyt Aman. Vatossèf Esther,vatédabér liphnéy hamélè’h,vatipol, liphnéy raguélav;vatévk vatit’hanén lo, léhaaviyr ét raat Aman haAgaguiy, véét ma’hachavéto, Achér ‘hachav al hayéoudiym. Vayochét hamélè’h léEsther, ét charvit hazahav;vatakom Esther,vataamod liphnéy hamélè’h. Vatomér im al hamélè’h tov véim matsatiy ‘hén léfanav, vé’hachér hadavar liphnéy hamélè’h, vétova Aniy, bééynav yikatèv léhachiv ét hasséfariym, ma’hachévèt Aman bén hamédata haAgaguiy, Achér katav léabéd ét hayéoudiym, Achér békol médiynot hamélè’h. Kiy éy’ha’ha ou’hal, véraiytiy, baraa, Achér yimétsa ét amiy; vééy’ha’ha ou’hal véraiytiy, béovédan moladtiy.

 

Vayomèr hamélè’h A’hachvéroch léEsther hamalka, ouléMordé’hay hayéoudiy: hiné véyt Aman natatiy léEsther, véoto talou al haéts al Achér chala’h yado, bayéoudiym. Véatém kitévou al hayéoudiym katov bééynéy’hém, béchém hamélè’h, vé’hitémou, bétabaat hamélè’h : kiy ‘hétav Achér ni’hétav béchém hamélè’h, véna’htom bétabaat hamélè’h éyn léhachiv. Vayikarou sophréy hamélè’h baét hahiy ba’hodèch hachliychiy hou ‘hodèch ssivan, bichlocha véésriym bo,vayikatèv kékol Achér tsiva Mordé’hay él hayéoudiym véél haA’hachdarpéniym véhapa’hot vésaréy hamédiynot Achér méhodou véad kouch chévah véésriym ouméa médiyna, médiyna oumédiyna ki’hétava véam vaam kiléchono; véél hayéoudiym ki’hétavam, vé’hiléchonam. Vayi’hétov, béchém hamélè’h A’hachvéroch,vaya’htom, bétabaat hamélè’h; vayichla’h séfariym béyad haratsiym bassoussiym ro’hévéy haré’héch, haA’hachtéraniym bénéy, harama’hiym.

Achér natan hamélè’h layéoudiym Achér békol iyr vaiyr, léhikahél vélaamod al nafcham léhachmyd vélaharog (léharog) ouléabéd ét kol ‘héyl am oumédiyna hatsariym otam, taph vénachiym; ouchlalam, lavoz. Béyom é’had, békol médiynot hamélè’h A’hachvéroch bichlocha asar lé’hodèch chénéym asar, hou ‘hodèch Adar. Patéchéguén hakétav, léhinatèn dat békol médiyna oumédiyna, galouy, lékol haamiym; vélihyot hayéoudiym atiydiym layom hazé, léhinakém méoyévéyém. Haratsiym ro’hévéy haré’héch, haA’hachtéraniym, yatsou mévohaliym oud’houfiym, bidvar hamélè’h; véhadat niténa, béchouchan habiyra. *ouMordé’hay yatsa milifnéy hamélè’h, bilévouch mal’hout té’hélèt va’hour,vaatérét zahav guédola, véta’hériy’h bouts véargaman; véhaiyr chouchan, tsahala vésaméa’h.

 

Layéoudiym, hayéta ora véssimé’ha, vésasson, viykar. *ouvékol médiyna oumédiyna ouvékol iyr vaiyr, mékom Achér dévar hamélè’h védato maguiya, ssimé’ha vésasson layéoudiym, michté véyom tov; vérabiym méaméy haaréts, mitéyahadiym kiy naphal pa’had hayéoudiym, alèyém.

CHAPITRE 9 Ouvichnéym asar ‘hodèch hou ‘hodèch Adar, bichlocha asar yom bo, Achér higuiya dévar hamélè’h védato, léhéassot: bayom, Achér sibérou oyévéy hayéoudiym lichlot baém, vénahafo’h hou, Achér yichlétou hayéoudiym héma béssonééyém. Nikhalou hayéoudiym béaréyém, bé’hol médiynot hamélè’h A’hachvéroch, lichlo’ha yad, bimévakchéy raatam; véiych lo amad lifnéyém (bifnéyém), kiy naphal pa’hdam al kol haamiym. Vékol saréy hamédiynot véhaA’hachdarpéniym véhapa’hot, véosséy haméla’ha Achér lamélè’h ménasséiym, ét hayéoudiym: kiy naphal pa’had Mordé’hay, alèyém. Kiy gadol Mordé’hay bévéyt hamélè’h, véchomého olè’h békol hamédiynot: kiy haiych Mordé’hay, olè’h végadol. Vayakou hayéoudiym békol oyévéyém, makat ‘hérév véérégu véavédan;vayaassou véssonééyém, kirtsonam.

Ouvéchouchan habiyra, haréguou hayéoudiym véabéd ‘haméch méot, iych. véét parchanédata véét daléfon, véét asspata véét porata véét Adaléya, véét Ariydata. véét parmachta véét Ariyssay, véét Ariyday véét vayézata.assérét .

Bénéy Aman bén hamédata, tsorér hayéoudiym haraguou; ouvabiza lo chalé’hou, ét yadam. Bayom hahou, ba misspar haharouguiym béchouchan habiyra liphnéy hamélè’h. Vayomèr hamélè’h léEsther hamalka, béchouchan habiyra harguou hayéoudiym véabéd ‘haméch méot iych véét assérét bénéy Aman bichar médiynot hamélè’h, mé assou; ouma chélatè’h véyinatèn la’h, ouma bakachatè’h hod vétèass. Vatomér Esther, im al hamélè’h tov yinatèn guam ma’har layéoudiym Achér béchouchan, laassot kédat hayom; véét assérét bénéy Aman, yitélou al haéts. Vayomèr hamélè’h léhéassot kén,vatinatèn dat béchouchan; véét assérét bénéy Aman, talou. Vayikahalou hayéoudiym Achér béchouchan, guam béyom arbaa asar lé’hodèch Adar,vayaharguou véchouchan, chloch méot iych; ouvabiza lo chalé’hou, ét yadam.

Ouchar hayéoudiym Achér bimédiynot hamélè’h nikhalou véamod al naphcham, vénoa’h méoyévéyém, véharogu béssonééyém, ‘hamcha véchivéiym alèph; ouvabiza lo chalé’hou, ét yadam. Béyom chélocha asar, lé’hodèch Adar; vénoa’h, béarbaa asar bo, véasso oto, yom michté véssimé’ha. Véhayéoudiym Achér béchouchan, nikhalou bichlocha asar bo, ouvéarbaa asar, bo; véno’ha, ba’hamicha asar bo, véasso oto, yom michté véssimé’ha. Al kén hayéoudiym hapéraziym, hayochéviym béaréy hapérazot ossiym ét yom arbaa asar lé’hodèch Adar, ssimé’ha oumichté véyom tov; oumchloa’h manot, iych lérééou.

Vayi’htov Mordé’hay, ét hadévariym haélé;vayichla’h séfariym él kol hayéoudiym, Achér békol médiynot hamélè’h A’hachvéroch hakéroviym, véhar’hokiym. Lékayém, alèyém lihyot ossiym ét yom arbaa asar lé’hodèch Adar, véét yom ‘hamcha asar bo: békol chana, véchana. Kayamym, Achér na’hou vaém hayéoudiym méoyévéyém, véha’hodèch Achér néhpa’hlaém myaguon léssimé’ha, ouméévèl léyom tov; laassot otam, yéméy michté véssimé’ha, oumichloa’h manot iych lérééou, oumatanot laévéyoniym. Vékibél, hayéoudiym, ét Achér hé’hélou, laassot; véét Achér katav Mordé’hay, Alèyém. Kiy Aman bén hamédata haAgaguiy, tsorér kol hayéoudiym ‘hachav al hayéoudiym, léabédam; véhipil pour hou hagoral, léhoumam ouléabédam.

Ouvévoa, liphnéy hamélè’h, amar im hasséfér, yachouv ma’hachavto haraa Achér ‘hachav al hayéoudiym al rocho; vétalou oto véét banav, al haéts. Al kén karéou layamym haélé fouriym, al chém hapour al kén, al kol divéréy haiguérét hazot; ouma raou al ka’ha, ouma higuiya Alèyém. Kiyémou vékibélou hayéoudiym alèyém véal zaram véal kol haniléviym alèyém, vélo yaavor lihyot ossiym ét chnéy hayamym haélé, ki’hétavam vé’hizmanam: békol chana, véchana. Véhayamym haélé nizkariym vénaassiym békol dor vador, michpa’ha oumichpa’ha, médiyna oumédiyna, véiyr vaiyr; viyméy hapouriym haélé, lo yaavérou mto’h hayéoudiym, vézi’héram, lo yassouph mizaram. Vati’htov Esther hamalka vat Aviy’hayil, ouMordé’hay hayéoudiy ét kol toképh: lékayém, ét iguérét ha pouriym hazot hachéniyt.

Vayichla’h séfariym él kol hayéoudiym, él chévah véésriym ouméa médiyna mal’hout, A’hachvéroch: divéréy chalom, véémét. Lékayém ét yéméy ha pouriym haélé bizmanéyém, kaAchér kiyam alèyém Mordé’hay hayéoudiy véEsther hamalka, vé’haAchér kiyémou al naphcham, véal zaram: divéréy ha tsomot, vézaakatam. OumaAmar Esther kiyam, divéréy ha pouriym haélé; véni’hétav, basséfér.

CHAPITRE 10 Vayassém hamélè’h A’hachvéroch mass al haaréts, véiyéy hayam. Vékol maassé takpo, ouguévourato, oufarachat guédoulat Mordé’hay, Achér guidélo hamélè’h halo hém kétouviym, al séfér divéréy hayamym, lémalé’héy, maday oufarass. Kiy Mordé’hay hayéoudiy, michné lamélè’h A’hachvéroch, végadol layéoudiym, vératsouy lérov é’hav doréch tov léamo, védouvér chalom lékol zarho.

(sources:.amourdubien.com): Toda raba pour cet excellent travail

Shalom72 Le Mans (Sarthe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posté par Shalom72 à 09:54 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , ,

15 mars 2019

Meguilat Esther

makolette

Meguilat Esther

 

Shalom72 Le Mans (Sarthe)

Posté par Shalom72 à 17:24 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , ,

Diner de Gala

lespetitsanges

Les Petits anges de la vie

 

Shalom72 Le Mans (Sarthe)

Posté par Shalom72 à 17:22 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , ,


Concert pour la Hazac

hazac

Aidons la Hazac par notre présence.

 

Shailom72 Le Mans (Sarthe)

Posté par Shalom72 à 17:20 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , ,

14 mars 2019

le code d'Esther

Le code d'Esther

https://www.facebook.com/LaVoixdIsrael/videos/2182364201831128/

cliquez sur ce lien

 

Shalom72 Le Mans (Sarthe)

Posté par Shalom72 à 08:56 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , ,

Karaoké Brunch Party

karaoke

Karaoké Brunch Party
Prochaine date : dimanche 17 février 2019
De 13:00 à 17:30
Déjeuner sous forme de buffet, boissons chaudes et froides.
PAF: 25 €
Uniquement sur Réservation obligatoire ! par sms en envoyant nom et prénom : 06 29 23 50 26.
Places limitées !
Seules les inscriptions sur liste seront prises en compte. Merci de votre compréhension.
Mise en place des Préventes : vous pourrez réserver votre place à l’avance en payant par CB ou chèque.
Préventes : 09 87 35 99 75 / CB

 

Shalom72 Le Mans (Sarthe)

Posté par Shalom72 à 08:49 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , ,

la Méguila d'Esther,

 

« 1. Ceci se passa à l'époque de A'hachvéroch, le même A'hachvéroch qui régnait, de Hodou jusqu'à Kouch, sur cent vingt sept provinces. 2. A cette époque, alors que le roi A'hachvéroch siégeait sur son trône royal, qui se trouvait à Chouchan, la capitale, 3. durant la troisième année de son règne, il fit un festin pour tous ses ministres et ses serviteurs, l'armée de Perse et de Médie, les nobles et tous les ministres des provinces à son service. 4. Pendant de nombreux jours, cent quatre vingt jours, il exhiba l'opulence glorieuse de son royaume et la splendide beauté de sa majesté. 5. Quand ces jours parvinrent à leur terme, le roi fit un festin de sept jours, dans les cours du jardin du palais royal, pour tout le peuple de Chouchan à la fois, les nobles comme les hommes du commun. 6. Il y avait des tentures blanches, vertes et bleues, qui étaient attachées, par des cordes de lin et de la laine pourpre, à des piliers d'argent et à des colonnes de marbre. Il y avait des divans d'or et d'argent, sur un parterre d'albâtre et de marbre, ayant la forme de rangées et de cercles. 7. Des boissons étaient servies dans des récipients en or, des vases de formes diverses. Le vin royal coulait en abondance, comme il sied au roi. 8. La boisson était introduite par la loi, sans contrainte, selon l'ordre que le roi avait donné aux majordomes de sa maison, celui d'exaucer le souhait de chacun.
9. La reine Vachti fit également une fête pour les femmes, dans le palais royal du roi A'hachvéroch. 10. Au septième jour, alors que le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehouman, Bizeta, 'Harvona, Bigta, Avagta, Zeitar et 'Harkas, les sept chambellans qui servaient le roi A'hachvéroch, 11. d'amener la reine Vachti devant le roi, portant la couronne royale, afin de montrer sa beauté aux nations et aux ministres, car elle était réellement belle. 12. Mais, la reine Vachti refusa d'apparaître, sur l'ordre du roi transmis par les chambellans. Le roi fut saisie d'une grande furie et sa colère brûla en lui.

13. Le roi se concerta avec les sages, ceux qui avaient connaissance des moments, car ainsi était l'usage du roi, qui soumettait de telles questions à ceux qui étaient versés en chaque loi et en chaque statut. 14. Les plus proches de lui étaient Carchena, Sheitar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena et Memou'han. Ceux-ci étaient les sept ministres de Perse et de Médie, qui avaient accès au roi et se trouvaient au rang le plus élevé du royaume. 15. Il leur demanda : « Par la loi, que doit-on faire à la reine Vachti qui n'a pas obéi à l'ordre du roi, transmis par les chambellans ? »
16. Memou'han déclara devant le roi et les ministres : « Ce n'est pas uniquement envers le roi que la reine Vachti a mal agi, mais contre tous les ministres et toutes les nations, dans toutes les provinces du roi A'hachvéroch. 17. Quand le comportement de la reine parviendra à toutes les femmes, les maris seront amoindris à leurs yeux, car elles diront : “Le roi A'hachvéroch a ordonné que la reine Vachti soit conduite devant lui, mais elle n'est pas venue”. 18. Ce même jour, les femmes nobles de Perse et de Médie, qui auront eu connaissance du comportement de la reine, le répéteront à tous les nobles du roi. La disgrâce et la colère seront grandes. 19. Si le roi l'accepte, qu'il promulgue un édit royal et qu'il soit écrit dans les lois de Perse et de Médie, sans qu'il soit possible de le révoquer, que la reine Vachti ne peut plus paraître devant le roi A'hachvéroch. Et, que le roi transmette son titre royale à une autre femme, qui sera meilleure qu'elle. 20. Le décret du roi, qu'il proclamera, sera entendu dans tout son royaume, car il sera effectivement important. Ainsi, toutes les femmes respecteront leur mari, les nobles comme les hommes du commun. » 21. L'idée plut au roi et aux ministres. Le roi suivit le conseil de Memou'han. 22. Il envoya des lettres dans toutes les provinces du roi, à chaque province selon son écriture et à chaque nation selon sa langue, pour dire que chaque homme devait être le maître, dans sa maison et parler le langage de sa nation. »

(Meguila D’Esther ; chapitre 1)

sources:information juive

 

Shalom72 le Mans (Sarthe)

Posté par Shalom72 à 08:44 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , ,

L'ArcheMagazine fait peau neuve

larche

L'arche, fait peau neuve ! Nouvelle maquette, nouvelles rubriques pour ce numéro 675 de mars/avril 2019.

Le dernier numéro « La vérité au combat » est sorti !

Abonnez-vous sur: https://larchemag.fr/

#ACTU #monde #Israel #France #Judaisme #Culture

 

shalom72 le Mans (Sarthe)

Posté par Shalom72 à 08:38 - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , ,